Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang

Februar 2024

Ole Martins yngre år

Hensikten med dokumentet er å få frem nye opplysninger om Ole-Martins tidligste liv som ikke har vært beskrevet før, og målsetningen var å ha et resultat ferdig innen min søster Ellen Sofies 70-årsdag.

Ole Martin ble født 04.03.1876 på husmannsplassen Jenssete under Grandaunet i Overhalla NT av foreldre Salomon Olsen Grandaunet 51 år og hustru Sanna Margrethe Andreasdtr 34 år. Plassen Jenssete finnes det lite av i dag, men tuftene finnes under småbruket Bergum i Grandaunet. Tove Heggås (søster til min samboer Laila) og hennes samboer Arve Viken bor med sin famile i Overhalla, og ved deres hjelp har vi fått dokumentert hvor plassen skal finnes. Dette og andre funn vil bli gjengitt på kart og bilder etter beste evne.

Men for å tegne et mest mulig fullstendig bilde av denne delen av vår slektshistorie er det nødvendig å starte med Ole-Martins far Salomon. For ordens skyld må det nevnes at navnet hans er ulikt skrevet i forskjellige kilder.

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !