Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang

April 2024

Ole M Salomonsen 1876-1960

bilde ? Ole Martin ble født 04.03.1876 på plassen Jenssete
under gården Grandaunet i Overhalla NT
av foreldre Sanna M Andreasdtr f.1842 og
Salomon Olsen f.1825 - i farens 2. ekteskap.


Faren var fra Grandaunet og mora fra Homstad i Overhalla.

Plassen Jenssete skal i dag være en del av småbruket Bergum under Grandaunet - men det er lite igjen av plassen nå.

Ole hadde 4 gjenlevende halvsøsken fra farens 1. ekteskap,
og var den eldste av 4 søsken i farens 2. ekteskap.

Da han var 11 år utvandret familien i 1887 til Granaunet i Øksnes NO hvor han fikk en bror til.

Ole ble etter sigende oppfostret hos sin halvsøster Olea på Fagervoll (Tindsøya) i Øksnes, men det er uvisst hvor lenge han kan ha vært der da Olea døde allerede i 1888.

I 1900 oppholdt han seg på Stenesjøen i Bø NO - og det var vel her han traff Petra, for året etter tok han utflytting fra Øksnes til Jørland i Bø hvor Petra bodde.

profil / aner

Petra K Larsdtr 1878-1970

Petra Kaspara ble født 31.05.1878 på Øvre Jørland i Bø NO
av foreldre Anna Knutsdtr f.1853 og Lars Olsen f.1839.


Faren var fra Mogstad i Surnadal MR mens mora var fra Sund i Steigen NO.

Lars bodde på Sandstrand i Sortland NO da han i 1870 ble gift med Anna,
og de bodde først i Sortland men året etter var de bosatt på Jørland.

Petra vokste opp her midt i en søskenflokk på 10 barn som levde opp.

I 1900 var Petra i tjeneste på Stene i Bø, og det var antakelig her hun traff Ole.

De ble gift i 1901 og bodde først på Jørland hvor de fikk 3 barn og senere på Svinøya i Svolvær NO hvor de fikk 4 barn, men i 1919 flyttet de til Kårhamn i Sørøysund (Hammerfest) FI sammen med sine 7 barn samt hans mor Sanna.

Ole var bøkker (tønnemaker) under oppholdet på Svinøya hvor han ødela ei hånd, og ble deretter formann på fiskebruket i Kårhamn, mens Petra var hjemmeværende husmor.

På slutten av 2. verdenskrig ble familien evakuert fra Kårhamn,
og etter krigen bosatte de seg i Tromsø sammen med sønnen Håkon.

Ole-Martin døde 25.06.1960 mens
Petra døde 20.02.1970 
og er gravlagt sammen på Tromsø Gravlund


profil / aner / etterkommere

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !