Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang ...

Ole M Salomonsen 1876-1960

Ole Martin ble født 04.03.1876 på plassen Jenssete under gården Grandaunet i Overhalla NT av foreldre Salomon Olsen f.1825 og Sanna M Andreasdtr f.1842
- i farens 2. ekteskap.

Faren var fra Grandaunet og mora fra Homstad i Overhalla.

Plassen Jenssete skal i dag være en del av småbruket Bergum under Grandaunet
- men det er lite igjen av plassen nå.

Ole hadde 4 gjenlevende halvsøsken fra farens 1. ekteskap,
og var den eldste av 4 søsken i farens 2. ekteskap.

Da han var 11 år utvandret familien i 1887 til Skjelfjordeidet i Øksnes NO hvor han fikk en bror til, men Ole ble oppfostret hos sin halvsøster Olea på Fagervoll (Tindsøya) i Øksnes.

I 1900 oppholdt han seg på Stenesjøen i Bø NO - og det var vel her han traff Petra, for året etter tok han utflytting fra Øksnes til Jørland i Bø hvor Petra bodde.

Ole-Martin døde 25.06.1960 i Tromsø TR og er gravlagt på Tromsø Gravlund.

Profil / Aner

Petra K Larsdtr 1878-1970

Petra Kaspara ble født 31.05.1878 på Øvre Jørland i Bø NO
av foreldre Lars Olsen f.1839 og Anna Knutsdtr f.1853.

Faren var fra Mogstad i Surnadal MR mens mora var fra Sund i Steigen NO.

Lars bodde på Sandstrand i Sortland NO da han i 1870 ble gift med Anna,
og de bodde først i Sortland men året etter var de bosatt på Jørland.

Petra vokste opp her midt i en søskenflokk på 10 barn som levde opp.

I 1900 var Petra i tjeneste på Stene i Bø, og det var antakelig her hun traff Ole.

De ble gift i 1901 og bodde først på Jørland hvor de fikk 3 barn og senere på Svinøya i Svolvær NO hvor de fikk 4 barn, men i 1919 flyttet de til Kårhamn i Sørøysund (Hammerfest) FI sammen med sine 7 barn samt hans mor Sanna.

Ole var bøkker (tønnemaker) under oppholdet på Svinøya hvor han ødela ei hånd, og ble deretter formann på fiskebruket i Kårhamn, mens Petra var hjemmeværende husmor.

På slutten av 2. verdenskrig ble familien evakuert fra Kårhamn,
og etter krigen bosatte de seg i Tromsø sammen med sønnen Håkon.

Petra døde 20.02.1970 i Tromsø og er gravlagt på Tromsø Gravlund.

Profil / Aner / Etterkommere

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !