Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang

April 2024

Utvandrere

Med utgangspunkt i nærmeste slekt.

Det er ofte interesse for å finne etterkommere av nær slekt som har utvandret fra Norge,
og en tilsvarende interesse fra deres etterkommere for å finne sine opprinnelser i her.

Det var gjerne noen av de yngste barna som dro da de ellers hadde begrenset mulighet for utkomme, eller for å hjelpe familien.

Mellom 1825 og 1920 utvandret ca. 800 000 nordmenn til Nord-Amerika.

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !