Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang ...

Erling J Kjeldsen 1896-1964

gift med Lovise Salomonsen - da Ole M og Petra Salomonsen

Erling Johannes ble født 19.06.1896 i Tromsø av foreldre Petrea P Eidisdtr f.1872 bosatt i Vestregata og angivelig Andreas Helgesen f.1845 som far,
for ved hans konfirmasjon i 1911 er Johan Kjeldsen f.1840 oppgitt som hans far.

Faren var da gift og bosatt i Tromsø, og mora var også fra Tromsø.

Erling bodde først som pleiebarn hos enken Marselie Nilsen og hennes datter Hanna Nilsen, men senere hos Hanna og Ingomar Lindgård i Tromsø.
Han ble forsørget av faren Johan, men var bare 12 år da han døde.
Faren hadde ingen andre barn, men mora fikk en sønn til i 1900 som døde året etter.

Erling utdannet seg til maskinist og reiste i utenriksfart inntil han ble maskinist i TFDS.

Erling og Lovise ble gift i 1925 etter at han kom hjem fra utenriksfart og de bodde først ulike steder i Tromsø, men fra 1933 var de bosatt i Storskogen i Tromsø sammen med sine 4 barn.

I 1940 starte Erling eget mekanisk verksted i Tromsø, og han startet også et eget parti kalt Aksjonsutvalget med 7 representanter i kommunestyret for å få realisert Tromsøbrua som ble åpnet i 1960.

Etter dette ble han kjent som "Bru-Kjeldsen" og senere hedret med eget minnesmerke i Tromsø,

Erling døde 2. april 1964 og er gravlagt på Tromsø gravlund i Tromsø.

Profil / Aner / Etterkommere

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !