Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang ...

Martin A Eines 1920-1976

Martin Andreas ble født 23.01.1920 på Eines i Balsfjord TR
av foreldre Hans P Antonsen f.1871 og Kristine O Kristensdtr f.1879.

Faren var fra Tennes i Balsfjord mens mora var fra Lysvold i Tysfjord NO.

Martin vokste opp på Eines som yngste sønn i en søskenflokk på hele 11 barn.

Martin døde 15.09.1976 og er gravlagt på Elverhøy i Tromsø TR.

Profil / Slekttre

Hildur L Lundberg 1922-2004

Hildur Lovise ble født 30.04.1922 på Lundberg i Balsfjord
av foreldre Lars S Olsen f.1896 og Hansine A Hansdtr f.1887.

Begge foreldre var fra Skjæret i Balsfjord.

Hildur vokste trolig opp på Lundberg sammen med 4 søsken.

Martin og Hildur fikk 4 barn.

Hildur døde 13.08 2004 og er gravlagt på Elverhøy Tromsø

Profil / Slekttre / Etterkommere

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !