Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang ...

Johanne Lihaug 1917-1997

gift med Olaf S Salomonsen i deres 1. ekteskap - sønn av Ole M og Petra Salomonsen

Johanne "Lille" ble født 07.06 1917 Steine i Bø i NO av foreldre Sofie og Lasse Lihaug.

Faren var fra Viken og mora fra Sletten i Bø.
Navnet Lihaug stammer fra farfarens hjemplass på bruket Lihaug i Gulen SF.

Johanne fikk opplæring i søm og jobbet en tid på søsterens systue inntil 1935 da hun fikk arbeid som barnepike i Kårhamn, hvor hun traff Olaf.

De giftet seg i 1937 og flyttet da til Bø i Vesterålen hvor hun kom fra og hvor de fikk 2 barn sammen. Under krigen i 1942 flyttet de til Olafs søster Klara i Eidfjord i Hardanger, men de mistet alle eiendeler da fraktebåten de benyttet ble minesprengt. Det var noen tøffe år i Hardanger under krigen, men Johanne og Klara hadde mye støtte og hygge av hverandre.
Johanne hadde et livlig temperament og det fulgte mye liv med henne.

I 1946 flyttet de til Sedalen ved Bergen, men i 1948 ble de skilt og datteren Ellen S ble da boende hos mora, mens sønnen Per C fulgte med faren til hans foreldre i Tromsø.

Johanne ble senere gift på nytt og flyttet til Stavanger hvor de fikk en sønn sammen.

Johanne døde 10.02.1997 i Stavanger og er gravlagt på Tjensvoll.

Profil / Aner / Etterkommere 1 / Etterkommere 2

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !