Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang

April 2024

  Hva skjuler seg mellom trærne ?

S l e k t s k r a t t e t - beregnet for familiemedlemmer !

Vanligvis betrakter vi vår slekt som et rettlinjet slektstre, men hva om det finnes andre slektsforbindelser ?

I vårt felles slektstre på Geni.com er det en funksjon for å sammenligne profiler,
og når denne benyttes på profiler i nære relasjoner så fremkommer det andre forbindelser.

Det kan da se ut som at "alle er i slekt med alle" bare vi kommer langt nok tilbake i tid, men er dette til å stole på ?

Siden Geni er et "verdenstre" med bidrag fra mange aktører på profiler og forbindelser kan det være mye rart å finne.
Det har derfor vært nødvendig å ettergå slike alternative forbindelser med et kritisk blikk.

Vi sitter da igjen med noe som kan kalles for et "slektskratt".
Dette fordi det omhandler forbindelser på tvers av de som finnes i vanlige slektstrær.

For å presentere slike funn har jeg utarbeidet en grafisk fremstilling av dette,
hvor hver enkelt forbindelse er sortert beskrevet i en egen tabell.

Her er det også gjort en beregning for graden av slektskapet på sammenlignbart nivå*.
For sammenligningens skyld beregnet etter Kenneth / Karoline, Kirsti og Thomas sin generasjon (det aktuelle slektskapet er større).

Håper dette kan være litt fornøyelig å betrakte,
samtidig med at slike forbindelser kan kvalitetssikres selv om det går langt tilbake i tid.

Forbindelse Slektskap i % Slektsledd
 Kirsti M L i slekt med Rune E P 3,1 % 5-menning
 Kirsti Ml i slekt med Bjørn G F  3,1 %* 5-menning *
 Kirsti M L i slekt med Lars S O 1,6 % 6-menning
 Ben R S i slekt med Laila H  1,2 %* 6,5-menning *
 Kenneth / Karoline S i slekt med Lars S O 1,2 % 6,5-menning
 Thomas i slekt med Bjørn 0,6 %* 7,5-menning *
 Kenneth / Karoline S i slekt med John L K 0,6 % 7,5-menning
 Kirsti M L i slekt med Thomas E 0,5 % 8-menning
 Arne H L i slekt med Ellinor J  0,4 %* 8-menning *
 Thomas i slekt med Ragnhild 0,4 %* 8-menning *
 Kirsti M L i slekt med Arve V  0,3 %* 8,5-menning *
 Kenneth / Karoline S i slekt med Thomas E 0,3 % 8,5-menning
 Vidar i slekt med Lill-T 0,1 %* 9,5-menning
 Kirsti M L i slekt med Ragnhild S  0,1 %* 10-menning *
 Kenneth / Karoline S i slekt med Therese F S 0,1 % 10-menning
 Kenneth / Karoline S i slekt med Johanne L  0,1 %* 10-menning *
 Kenneth / Karoline S i slekt med Tone K   0,05 % 11-menning
 Kenneth / Karoline S i slekt med Arve V    0,02 %* 12,5-menning *
 Kirsti M L i slekt med Johanne L    0,02 %* 13-menning *


mine stamtrær fremhevet   >< par   <> søsken   v w etterkommere   
? usikkerhet   X Y Z anonymisert

Flere mulige forbindelser viste seg å være feil eller svært tvilsomme.
Dette viser at selv om noen forbindelser kan være riktige,
så må andre tas med en stor klype salt.

 

 

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !