Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang

April 2024

Viser utvalgte oppslag med lenker.

Oppslagene er hentet fra digitale bygde- eller slektsbøker  i Nettbiblioteket under Nasjonalbiblioteket.

Ikke alle bøker er åpent tilgjengelig, men det kan søkes om en tidsbegrenset tilgang.

For ordens skyld er oppslagene organisert iht nærmeste slekt.

Tips om nye oppslag mottas med takk !

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !