Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang

April 2024

Vidar i slekt med Lill-T - 0,1 % *

 Ole Knutsen ~1636-<1730
 Dovre OP / Røros ST ?? - Aursfjord i Balsfjord TR
><  Karen Andersdtr <1677?-~1750
 
Morskogen i Eidsvoll AK ? - Aursfjord
  vv  
 Kjell Olsen 1704-1748
 Aursfjord - Aursfjord
<>  Anders Olsen ~1700-1787
 Aursfjord - Aursfjord
v   v
 Ole Kjeldsen ~1745-1794
 Aursfjord - Hamnvåg i Balsfjord
   Ingeborg Andersdtr ~1745-1823
 Aursfjord - Sørelvmoen i Målselv TR
v   v
 Petrikka Olsdtr 1783-~1816
 Hamnevåg - Bakkejord i Tromsø TR
   Elen Elisabeth Pedersdtr 1788-1871
 Aursfjord - Sørelvmoen
v   v
 Ole Martin Hansen 1810-1899
 Bakkejord - Kjerkevika i Balsfjord
   Olai Larsen 1829-1909
 Sørelvmoen - Kjellmoen i Målselv
v    
 Ole Martin Olsen 1861-1951
 Kjerkevika - Bjørnstad i Balsfjord
  v
v    
 Lars Sigfred Lundberg 1896-1993
 Bjørnstad - Lundborg i Balsfjord
   Olea Kornelia Olausdtr 1889-1980
 Kjellmoen - Mortenhals i Balsfjord
v   v
 Hildur Lovise Lundberg 1922-2004
 Lundborg - Eines i Balsfjord
   Ruth Hansen 1924-2018
 Mellomgård i Balsfjord - Tromsø
v   v
Raymond E    Anne Lisbeth Workinn 1948-2012
 Sandsvik i Balsfjord - Sletta i Balsfjord
v   v
Vidar E >< Lill-T E
  v  
Thomas E


Her er det en uoverensstemmelse angående Ole Kjeldsens mulige 1. giftemål og tilknytting til gården Hamnvåg.
I Malangen bygdebok antydes det at han ble gift med ei av døtrene på gården, men det stemmer dårlig med hans 2. giftemål.
Men siden han også hadde en tilknytting her via sin mor og morfaren så er denne forbindelsen uansett trolig riktig.
Forholdet til faren Kjell Olsen bekreftes også i skifte etter Kjell i Aursfjord.

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !