Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang ...

Ole S A Wennevik 1888-1969

Ole Samuel ble født 04.08.1888 i Vennevik i Foldereid (Nærøy) NT
av foreldre Andreas Jakobsen f.1844 og Olea Andreasdtr f.1848.

Faren var fra Saur og mora fra Flakken i Høylandet NT.

Ole vokste opp i Vennavika som den yngste av 6 søsken, og var bare 16 år da faren døde i 1905.

Ole døde  i 1969 og er gravlagt i Foldereid.

Profil / Aner

Helga K Andreasdtr 1895-1969

Helga Kristofa ble født 18.02.1895 på Sætervik i Kolvereid (Nærøy) NT
av foreldre Andreas Kristoffersen f.1849 og Antonette I Andreasdtr f.1864.

Faren var født på Berg i Kolvereid (Nærøy) mens mora var fra Aar i Foldereid (Nærøy).

Helga vokste opp på Setervika som den nest yngste av 7 søsken.

Ole og Helga ble gift i 1917 og først bosatt på bruket Slettvollan under Vennavika hvor deres første 2 barn ble født, men i 1926 flyttet de til Storgården under Årfor i Foldereid hvor deres 3. barn ble født.

Ole var bygningshåndverker og tok både hus- og skipsbyggings oppdrag.

I 1951 kjøpte de seg et hus i Sørlia under Årfor.

Helga døde 02.11.1969 og er gravlgt i Foldereid.

Profil / Aner / Etterkommere

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !