Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang ...

Berthe K Johansen 1911-1988

gift med Sigurd N Salomonsen - sønn av Ole M og Petra Salomonsen

Berthe Kaspara ble født 8. november 1911 på Steinbakken (Langfjord) i Talvik (nå Alta) FI av foreldre Anders Johannessen f.1877 og Inger M C Pedersen f.1884.

Faren var fra Ulvsvåg (Langfjord) mens mora var fra Storeng i Kvænangen TR.

17 år gammel ble hun hushjelp hos fam Evjen i Øksfjord, og flyttet med dem til Kårhamn FI hvor hun traff Sigurd.

De ble gift i 1931og bygde seg hus nedenfor Myra hvor hans foreldre bodde, men etter krigen ble de bosatt i Rypefjord i Hammerfest FI med 6 gjenlevende barn - da 4 barn døde tidlig.

Berthe døde 12.04.1988 i Hammerfest og er gravlagt på Fjordadalen gravlund.

Profil / Aner / Etterkommere

Relaterte artikler

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !