Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang ...

Ingrid Mortensen xxxx-

Ingrid gift med Ansgar Olsen - sønn av Meier og Mille Olsen

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !