Nedre Demmevatnet ble tidligere demt opp av Hardangerjøkulens bretunge Rembesdalsskåka, og på sensommeren hvert år ble vannene tømt ved at vannet løftet isfoten opp, rant ned i Rembesdalsvatnet (905-860 meter over havet) og forårsaket flom i Simadalen. For å få slutt på flommen ble det i 1899 laget en 380 meter lang tunnel som avløp fra vannene. Som følge av tilstopping av tunnelen og brearmens avsmelting ble det i 1937 en ny storflom som rev med seg 20 hus i Simadalen. I 1938 ble derfor en ny tunnel på 655 meter utsprengt, og ny flom ble derved avverget i mange tiår.

I løpet av noen timer om morgenen 25. august 2014 skjedde det igjen. To milliarder liter vann hadde banet seg vei under bretunga og havnet i Rembesdalsvatnet. Flommen forårsaket ingen skade, men kunne blitt dramatisk dersom det hadde vært mennesker til stede idet jøkulhlaupen gikk.

Demmevatna inngår i nedslagsfeltet for Sima kraftverk (Lang-Sima og Sy-Sima).

Nå er brearmen så avsmeltet at den ender lenger oppe i fjellsiden, og vannet fra Demmevatna kommer normalt ut over brefoten. Den Norske Turistforening har hytte på nordsiden av Rembesdalsskåki, Demmevasshytta.