Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang

April 2024

Thomas i slekt med Ragnhild - 0,4 %

 Anders Andersen d.e. ~1732-1802
 Tennes ? - Tennes i Balsfjord TR
><  Anne Andersdtr d.e. ~1740-1827
 Markenes i Balsfjord - Tennes
  w  
 Anne Andersdtr d.y. 1772-1861
 Tennes - Gammelgård i Balsfjord
<>  Susanna Andersdtr ~1761-1850
 Tennes - Sørkjosen i Balsfjord
v   v
 Lars Andriasen 1812-1872
 Tennes - Skjæret i Balsfjord
   Anders Hansen 1796-1863
 Sagelv i Balsfjord - Baskabut i Nordreisa TR
v   v
 Anna Helmine Larsdtr 1864-1905
 Skjæret - Skjæret
   Hans Andersen 1825-1895
 Tømmernes i Nordreisa - Baskabut
v   v
 Lars Sigfred Lundberg 1896-1883
 Skjæret - Lundborg i Balsfjord
   Johan Hansen 1848-1907
 Baskabut - Baskabut
v   v
 Hildur Lovise Lundberg 1922-2004
 Lundborg - Eines ? i Balsfjord
   Johannes Johansen 1877-1951
 Sagelva - Nymoen i Nordreisa
v   v
Raymond E    Lilly Margrethe Cicilie J Johansen 1917-2013
 Nymoen - Solborg i Nordreisa
v   v
Vidar E   Ragnhild O S
v   w
Thomas E   Roy / Tom / Rita S


Om denne forbindelsen er det lite tvil.

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !