Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang

April 2024

Hildur og Ruth er felles etterkommere av Ole Knudsen og Karen Andersdtr.

Kjervik-mordet

Uten tvil det sørgeligste kapittel i Malangens historie er den rystende hendelsen som kalles Kjervik-mordet i 1733.

Birte og Benjamin var 2 yngre barn av Ole og Karen.

Birte var 21 år da hun i 1730 mot sin vilje og etter press fra sin mor og eldre brødre måtte gifte seg med den 9 år eldre Jens Olsen fra Kjervik, og dette ble ikke noe lykkelig forhold. Det ble så ille at Birte etter hvert rømte tilbake til sin mor på Aursfjordgården og ble der hele vinteren 1732-33, men da Jens truet henne med både prest og fut måtte hun med hjelp fra mora gå med på å flytte tilbake til Jens neste sommer sammen med sin bror Benjamin som hjelp og støtte. Men etter kort tid tilbake i Kjervika skulle Birte og Benjamin både planlegge og slå i hjel Jens, og for dette måtte begge søsknene etter hvert bøte med livet i 1742.

Utførelsen av mordet samt deres flukt og rettergang er beskrevet i detalj i Malangen bygdebok.

Hendelsen er også behandlet i en masteroppgave utarbeidet av Marte Solum på det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2008 kalt Kjervikmordet.

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !