Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang

April 2024

Jakten på Pernille

Pernille Greggusdtr var mormor til Petra.
Det har vært vanskelig å finne hennes opphav, men nå er dette muligens oppklart.

I 1875 bodde Pernille hos sin datter Anna på Jørland i Bø NO, og her døde hun også i 1877.
Det ble da opplyst at hun var født ~1808 i Steigen NO og at hun var enke.
Hun er ikke funnet som viet eller ut-/innflyttet fra/til Steigen/Bø.

Etter nå å ha vært i kontakt med Steigen historielag har det fremkommet nye opplysninger.

Etter dette skal hun være identisk med Petternilla Lokkert døpt 1816 i Steigen NO -
u.e. d.a. Gregus Nilsen Nordskot og pike Martha Kristin Pedersdtr Nordskot.

Ved konf i 1832 i Steigen er hun oppført som Pernille Lokkert Gregusdtr Nordskot 17 år (f~1815) - d.a. Gregus Nielsen og Martha Pedersdtr.

I så fall er hun trolig identisk med Pernille Gregusdtr 50 år (f~1815) Ledingen som i 1865 losjerte som ug hos enkem Johan Eliasen 56 år (f~1809) Ledingen på Alpø i Steigen. 
I 1875 er hun borte herfra, mens Johan fortsatt losjerte her som enkemann.

Problemet er at denne Pernille synes å være ~8 år yngre enn “vår” Pernille,
men dersom dette likevel stemmer så er det mulig å kartlegge hennes foreldre.

Forklaringen i dette aldersavviket kan finnes i FT 1875 for Bø.

Etter denne skal Anna være f.1832 (og ikke i 1850 -) mens mannen Lars skal være f.1842 (og ikke i 1839 - som er det riktige).

Da er vel trolig også Pernille oppgitt f.1808 feil, og foranledningen til at samme årstall er oppgitt ved hennes død i 1877.
(De var jo alle innflyttere i Bø).

Rent geografisk så går jo veien til Nordskot forbi Sund, mens Alpøya er ei halvøy like nedenfor Sund.

Rettigheter

Alle opplysninger på mine sider er kun tillatt til privat bruk !