Mary var gift med Olaf i hans 2. ekteskap

 

Mary Åsta Snefrid ble født ...

 

Mary er nå den siste gjenlevende i sin generasjon i denne slektshistorien ....

 

Nærmere opplysninger om Marys forfedre og etterkommere ...

 

 

Opplysninger om Mary og Olafss etterkommere finnes under 
Ole Martin & Petra Salomonsen.