Johanne var gift med Olaf Salomonsen i begges 1. ekteskap.

 

Johanne ble født   av foreldre   og   

 

Johanne døde   

 

Nærmere opplysninger om Johannas forfedre og etterkommere
finnes i min slektsdatabase.

Foreløpig er det registrert 341 personer fordelt på 7 familier. 

 

 

Opplysninger om Johanna og Olafs etterkommere finnes under 
Ole Martin & Petra Salomonsen.