Berte var gift med Sigurd Salomonsen

 

Berte Kaspara ble ...

 

Berte døde ...

 

Nærmere opplysninger om Bertes forfedre og etterkommere
finnes i min slektsdatabase.

Foreløpiger det registrert 32 personer fordelt på 9 familier.

 

 

Opplysninger om Berte og Siggurds etterkommere finnes under 
Ole Martin & Petra Salomonsen.