Private slektsdatabaser under weebtrees

 

Mine slektsdata er av praktiske årsaker fordelt på ulike slekter med egne valg for innhold og slektstre.

Utdrag herfra finnes i vårt felles slektstre på geni.com som gjerne kan utvides med nye profiler.