Gyda var gift med Håkon Salomonsen

 

Gyda Amalie ble født 18.09.1914 av foreldre Henrik Nikolai Johannessen og Marie Helene Henriksdtr bosatt på Nordkjosbotten i Nordreisa TR.

 

Nordkjosbotten gård finnes ved bunnen av Reisafjorden, ved E6 nord for Storslett i Nordreisa.

Både hennes far og farfar var herfra, mens hennes mor og morfar var fra Navern i Nordreisa, farmor fra Hammerfest og mormor fra Oksfjordvann i Skjervøy/Nordreisa.

Naveren finnes som gateadresse ved E6 på vestsiden av Reisaelva i Storslett, mens Oksfjordvatnet finnes ved E6 og Øksfjorden lenger nord for Storslett.

 

Gyda døde 11.10.1994 i Tromsø TR.

 

Nærmere opplysninger om Gydas forfedre og etterkommere
finnes i min slektsdatabase.

Foreløpiger det registrert 35 personer fordelt på 9 familier.

 

 

Opplysninger omGyda og Håkons etterkommere finnes under 
Ole Martin & Petra Salomonsen.

Anved var gift med Klara Salomonsen

 

Anved ble født 05.04.1899 av foreldre Haakon Sjurssen Kvamsdal og Britha Anvedsdtr bosatt på Kvamsdal i Eidfjord HO.

 

Kvamsdal finnes ovenfor Eifjordvatnet innenfor Eidfjord innerst i Hardangerfjorden.

Både hans far og farfar var fra Kvamsdal mens han mor og morfar var fra Tveit, farmor fra Kvammen og mormor fra Rondestveit.

Tveit finnes øverst i Simadalen inderst i Simadalsfjorden helt innerst i Hardanerfjorden, Kvammen finnes tilsvarende Kvamsdal bare litt nærmere Eidfjord, mens Rondestveit finnes helt på sørsiden av Ulvik i Hardanger.

 

Anved døde 11.02.1974 i Benidorm Spania.

 

Nærmere opplysninger om Anveds forfedre og etterkommere
finnes i min slektsdatabase.

Foreløpiger det registrert 41 personer fordelt på 12 familier.

 

 

Opplysninger om Anved og Klaras etterkommere finnes under 
Ole Martin & Petra Salomonsen.

Johanne var gift med Olaf Salomonsen i begges 1. ekteskap.

 

Johanne ble født   av foreldre   og   

 

Johanne døde   

 

Nærmere opplysninger om Johannas forfedre og etterkommere
finnes i min slektsdatabase.

Foreløpig er det registrert 341 personer fordelt på 7 familier. 

 

 

Opplysninger om Johanna og Olafs etterkommere finnes under 
Ole Martin & Petra Salomonsen.

Mary var gift med Olaf i hans 2. ekteskap

 

Mary Åsta Snefrid ble født ...

 

Mary er nå den siste gjenlevende i sin generasjon i denne slektshistorien ....

 

Nærmere opplysninger om Marys forfedre og etterkommere ...

 

 

Opplysninger om Mary og Olafss etterkommere finnes under 
Ole Martin & Petra Salomonsen.

Anna var gift med Einar Salomonsen

 

Anna Elise ble født ...

 

Anna døde ...

 

Nærmere opplysninger om Annas forfedre og etterkommere
finnes i min slektsdatabase.

Foreløpiger det registrert 48 personer fordelt på 14 familier.

 

 

Opplysninger om Anna og Einars etterkommere finnes under 
Ole Martin & Petra Salomonsen.