Nyttige sider for slektsgranskning


 1. Digitalarkivet.no er det viktigste verktøyet for innhenting av nye data.

  Her finnes digitaliserte kirkebøker og søkbare folketellinger m.m.
  men dataene stopper stort sett opp 100 år før vår tid.

 2. Digitaliserte bygdebøker

  Bøkene er søkbare og inneholder historiske opplysninger om bygd og slekt samlet inn av forfattere i offentlig regi.
  Tidligere måtte slike bøker lånes via bibliotekene.

 3. DIS-Norge.no er en forening for slektgransker i Norge.

  Her finnes bl.a et Gravregister som er en viktig kilde til data fra nyere tid,
  samt et Diskusjonsforum som kan forene deg med andre som gransker samme tema.

 4. Weebtrees.net er mitt valg av verktøy for lagring av mine slektsdata

  Ideelt sett burde mine data vært samlet i kun en database, men er i praksis fordelt på på flere databaser.
  Det kreves registrering for å kunne lese data som er beskyttet av personvernhensyn.

 5. Geni.com er mitt valg for tilknytting av mine slektdata til andres slektstre på nettet.

  For å lese data her kreves det at du er registrert bruker, og jeg ser gjerne at du blir tilknyttet mitt slektstre her dersom vi er av samme slekt.

 6. Norgeskart.no kan benyttes for å lage lenker til stedsnavn på kartet.

  Dette er et nyttig verktøy for å søke opp gårder eller stedsnavn.

 7. Facebook.com ...

Husk også å ta vare på muntlige kilder og data nedtegnet av andre da dette kan komme til nytte senere.

Benytt gjere mitt kontaktskjema for å komme i kontakt med meg.