Ole-Martin ble født 04.03.1876 antakelig på plassen Jenssete under gården Grandaunet i Overhalla NT 
av foreldre Salomon Olsen f.1825 og Sanna Margrethe Andreasdtr f.1842 i farens 2. ekteskap.

Faren var fra Grandaunet mens mora var fra Homstad i Overhalla.

Plassen Jenssete skal idag være en del av småbruket Bergum under Grandaunet, men det er lite igjen av Jenssete nå.

Vi har hittil visst lite om Ole-Martin og hans familie fra 1875 og frem til 1900  - da han var veiarbeider og bodde i Bø hvor han antakelig traff Petra, men nå har vi funnet ut hvor familien havnet - se Utflyttingen fra Overhalla.

Livet til Ole-Martin og Petra er nærmere skildret på min gamle side under valget SB-treff. 
Her finnes også en lenke til en presentasjon av Ole-Martins forfedre og forholdene de levde under. 
Denne siden inneholder opplysninger om levende personer og er derfor kun tilgjengelig for registrerte brukere.

Ole-Martin døde 25.06.1960 i Tromsø TR og er gravlagt på Tromsø Gravlund.

Se Petra for deres etterkommere.

Nærmere opplysninger om hans forfedre og deres etterslekt finnes i slektsdatabasen for Ole-Martin Salomonsen.
Opplysningene er i vesentlig grad hentet fra Overhallas bygdebøker.