Utskrift

 

Mitt navn er Ben Roger Salomonsen - født 1956 i Tromsø.

Hensikten med nettstedet er å presentere data om egen og annen relatert slekt.

 

Arbeidet med å samle inn og systematisere opplysninger om min slekt kombinert med utprøving av egnet verktøy og muligheter på nettet har pågått periodevis siden 1995, og det kan nå være på tide å følge opp de ideelle intensjoner med denne type arbeide. 

Min plan er derfor å gjøre mine slektsdata tilgjengelig for andre interesserte, samtidig med at mitt arbeide kan fortsette videre med større mulighet for hjelp fra andre bidragsytere.

Alle mine data er derfor lagret i egne databaser i programmet webtrees på dette nettstedet.

I tillegg er det lagt ut lister med etterlysninger på nærmeste slektninger.

Opplysninger herfra finnes også i vårt slektstre på geni.com med håp om å fange opp stadig nye etterkommere.

 

 

 

 

 

Treff: 3399