Haldis Lovise ble født 21.11.1909 på Sørland i Værøy NO av foreldre fisker Leonhard Jenssen f.1885 og hustru Hilda Andreassen f.1888. Faren var fra Røst NO mens mora var fra Værøy, og de ble gift på Vørøy 16.03.1909.
Haldis bodde fortsatt på Sørland da hun ble konfirmert på Værøy i 1924.

 

Haldis ble gift med Håkon Johansen

Haldis og Håkon fikk x barn. 

 

Haldis døde xx.xx.2001(?) på Rognan i Saltdal NO

 

Haldis forfedre og deres etterkommere er under registrering i min slektdatabase.